Az építkezési helyszíneken elhelyezett kamerák


Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A CA Immo tárolja és kezeli az építkezési helyszíneken található kamerák által készített felvételeket, melynek célja egyrészt a bérlők / bérlés iránt érdeklődők tájékoztatása az építkezés állásáról, másrészt pedig, hogy az építkezés befejezését követően állóképeket készíthessen time-lapse felvételekhez (pl. marketing-célból). Az építkezési helyszíneken lévő kamerák képei szemcsés/durva felbontásúak és nagy távolságról készülnek, így sem a személyek, sem pedig a járművek sem nagyíthatók, ezáltal pedig nem azonosíthatók könnyen.

Milyen jogi alap teszi lehetővé a személyes adatok kezelését?

Az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet (ÁAR) 6. cikkely 1. bekezdésének f pontja alapján történik. A CA Immo jogos érdeke, hogy tájékoztassa az érdeklődőket és time-lapse felvételt készítsen pl. marketing-célból.

Kinek továbbítja a CA Immo személyes adatait?

Az adatokat a vállalatcsoporton belül csak olyan mértékig cserélik egymással, ameddig az az alapkezelő társaságok illetve a központi IT részleg számára az operatív ügyvitel biztosítása illetve az ellenőrzés érdekében szükséges. Az adatokat külső IT-szolgáltatóknak (az építési helyszínen lévő kamerák kezelőinek) és szükség esetén a hatóságoknak, jogi képviselőknek, közjegyzőknek és bíróságoknak továbbítják. Az adott építkezési helyszín honlapját felkereső látogatók csak állóképet ill. egy time-lapse felvételt láthatnak.

Meddig tárolja a CA Immo személyes adatait?

A CA Immo az építkezés helyszínén elhelyezett kamerák felvételeit az építkezés befejezését követő 12 hónapig tárolja.

Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban?

Az általános adatvédelmi rendelet (2016/679 sz. EU-rendelet) bizonyos jogokat biztosít Önnek mint érintettnek, melyeket az alábbiakban ismertetünk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek kiegészítik egymást, így egyidejűleg csak az adatok javítását vagy befejezését, illetve törlését kérheti.

A hozzájárulás visszavonása

Abban az esetben, ha a CA Immo az Ön hozzájárulása alapján (ÁAR 6. cikkely 1. bekezdés a pont) tárolja és kezeli az Ön személyes adatait, jogában áll a hozzájárulást bármikor visszavonni. Ez azonban nem érinti az adatok visszavonás időpontjáig történő kezelésének jogszerűségét.

A tájékoztatáshoz való jog

Jogában áll tájékoztatást kérni az Önnel kapcsolatban a CA Immo által kezelt személyes adatok származási helyéről, kategóriáiról, a tárolás időtartamáról, címzettjeiről, illetve a feldolgozás módjáról.

A helyesbítéshez és törléshez való jog

Amennyiben a CA Immo által kezelt személyes adatok helytelenek vagy hiányosak, kérheti azok helyesbítését vagy kiegészítését. Kérheti továbbá a jogtalanul kezelt adatok törlését is.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ha nem tisztázott, hogy az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok helytelenek vagy hiányosak-e illetve azok feldolgozása jogszerűtlen-e, kérheti az adatkezelés korlátozását az ügy tisztázásáig.

Tiltakozási jog

Amennyiben az Önszemélyével kapcsolatban a CA Immo által kezelt adatok helyesek és teljes körűek, valamint az adatkezelés jogszerű, akkor is jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. Erre azonban csak kivételes esetekben van lehetőség, Önnek pedig meg kell ezt indokolnia.

Az adatok továbbításához való jog

Jogában áll megkapni a CA Immo által Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokat géppel olvasható formában illetve utasíthatja a CA Immo vállalatot, hogy ezeket az adatokat az Ön által kijelölt harmadik fél részére közvetlenül továbbítsa, amennyiben ez a CA Immo részéről műszaki szempontból lehetséges, és az adatok továbbítása sem a CA Immo, sem pedig a harmadik fél részéről nem jár ésszerűtlen kiadással illetve törvényi vagy egyéb titoktartási kötelezettséggel vagy bizalmassági megfontolásokkal.

Fellebbezési jog

Végezetül Ön jogosult panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz, ha úgy gondolja, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása az Általános Adatvédelmi Szabályzat (2016/679. sz. EU-rendelet) megsértésével történik.

Kihez fordulhat az Önt megillető jogok érvényesítésével kapcsolatban?

A fenti jogok érvényesítésével kapcsolatban kérjük, forduljon írásban (levélben a CA Immo iroda Ön által választott egyikének címezve [itt] vagy e-mailben) a CA Immo adatvédelmi koordinációs csoportjához (dsb@caimmo.com)

Hogyan tudom felvenni a kapcsolatot a CA Immo adatvédelmi tisztviselőjével?

A CA Immo adatvédelmi tisztviselője a dsb@caimmo.com címen érhető el.