Adatvédelmi információk az álláspályázati eljárásokhoz


Azon CA Immo vállalat, melynél Ön állásra pályázik (a továbbiakban „CA Immo“ vagy  „mi“), a pályázati eljárás keretében  az Ön személyes adatait kezeli. Itt találja meg a CA Immo csoport vállalatait, melyekhez pályázatot nyújthat be . Ezen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetjük az adatkezelés részleteit.

Amennyiben a jelen adatvédelmi tájékoztató másként nem rendelkezik, úgy cégünk (vagy megbízott adatkezelőink) az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől gyűjti be, nem pedig harmadik felektől.

Személyes adatai fontosak számunkra, ezért azokat alapvetően nem továbbítjuk harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek számára. Ha azonban egyesesetekben mégis szükséges az adatok harmadik országokba való továbbítása, erre a jelen adatvédelmi tájékoztató külön kitér és ismerteti, hogy milyen lépéseket tettünk annak érdekében, hogy az adatok szükséges védettsége biztosított legyen. Adatait nem használjuk automatizált döntéshozatali eljárásokhoz, ideértve a profilalkotást is.
 

1. Az adatkezelés köre és célja

A CA Immo a személyes adatokat a pályázati eljárások lefolytatása céljából kezeli.

Ezen adatokat a CA Immo különböző pályázati eljárások keretében kezeli:

 • Ön a CA Immo New Work SE   online pályázati portálját használja (mely elérhető itt: https://caimmo.jobbase.io/ vagy a CA Immo weboldalán keresztül beágyazott alkalmazáson keresztül).
 • Más módon, például a pályázati anyagok e-mailen és/vagy postán keresztüli megküldésével veszi fel a kapcsolatot a CA Immo-val.
 • A CA Immo toborzó céget bíz meg és az Ön adatait ezen toborzó cégtől kapja meg.
 • Ön részt vesz a CA Immo assessment centerén.
 • Közvetlenül a CA Immo munkatársai keresik meg Önt vagy
 • a myAbility Talent® program keretében kerül kiközvetítésre cégünkhöz.
   

1.1. Általános adatok

Az ismertetett pályázati eljárás/ok keretében a következő adatok gyűjthetők be annak érdekében, hogy feldolgozzuk jelentkezését a megpályázott pozícióra:

 • Pályázói törzsadatok (mint pl. megszólítás, vezetéknév, utónév, e-mail-cím, telefonszám, cím, születési dátum, állampolgárság)
 • Képzettségi adatok (kísérőlevél, motivációs levél, önéletrajz, eddigi tevékenységek, szakképzettségek és kompetenciák, pl. projektlisták, bizonyítványok stb. formájában).
 • Általános pályázati kérdések (pl. bérigény, felmondási idő stb.)
 • Önkéntes adatok, pl. pályázati fénykép, egyéb információk, melyeket Ön a pályázatban önkéntesen megad vagy feltölt.
 • Az adott kiírástól függő további kérdések (pl. jogosítvány megléte).
 • Kommunikáció Ön és a CA Immo között, valamint a pályázati eljárás során Önnel kapcsolatban készült értékelések és észrevételek
 • Adott esetben az esettanulmányok vagy más tesztelési eljárások (pl. Excel tesztek) eredményei.
 • További adatok/adatkategóriák, pl. nyilvánosan elérhető, szakmai adatok, pl. profil a szakmai közösségi médiafelületeken, így a XING vagy a LinkedIn felületén.
 • A személyes adatok különleges kategóriái a GDPR 9. cikke (1) bekezdésének megfelelően, például egészségügyi adatok (pl. fogyatékosság) vagy olyan információk, amelyekből következtetések vonhatók le a szexuális irányultságra, etnikai származásra vagy vallásra vonatkozóan, feltéve, hogy ezt a pályázó önkéntesen adja meg.

Ön nem köteles személyes adatait a CA Immo számára megadni. Ha nem bocsátja rendelkezésre a kért adatokat, úgy előfordulhat, hogy a CA Immo nem tudja majd elbírálni vagy kezelni az Ön pályázatát.

1.2.  Az e-mailen és/vagy postán keresztül eljuttatott pályázatokra vonatkozó további információk.

Amennyiben Ön e-mailen és/vagy postai úton juttatja el számunkra pályázatát, az eljuttatott dokumentumokat digitális formában feltöltjük online pályázati portálunkra. E célból az 1.1. pontban megadott adatokat kezeljük; amennyiben szükséges, a CA Immo manuálisan hozzáadja a további információkat, melyeket Ön a pályázati folyamat során kiegészítően ad meg. Ön hozzáférést kap az online pályázati portálhoz, mellyel bármikor megtekintheti a pályázati anyagokat és a pályázat részleteit.

1.3. A pályázat részeként a XING-ről vagy a LinkedIn-ről a történő adatátvitel

Lehetőség van az adatoknak az Ön XING- vagy LinkedIn-profiljáról az online pályázói portálra történő közvetlen feltöltésére. Ezen adatok CA Immo általi kezelésének jogalapja az Ön által kifejezetten kért szolgáltatás nyújtásához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont). A Xing vagy LinkedIn számára nem kerülnek adatok átadásra, és a Xing vagy LinkedIn felületeiről nem történik automatikusan feltöltés, ha Ön ezt kifejezetten nem kérte a rendelkezésre bocsátott linken keresztül.

1.4. Adatkezelés toborzó cég megbízása esetén

Egyes betöltendő pozíciók esetében toborzó cégeket bízunk meg a megfelelő pályázók keresésével. A toborzók ezen megbízás keretében a pozícióra alkalmas pályázói profilokat juttatnak el számunkra. A CA Immo további lépésként interjúkat folytat a kiválasztott pályázókkal a végső döntés meghozatala előtt. A toborzók az általunk alkalmazott keresési folyamatok során a GDPR szerinti adatkezelőként járnak el. A pályázati eljárás függvényében különböző toborzó cégekkel működünk együtt. Ha további információra van szüksége arról, hogy az Ön esetében mely toborzókkal dolgozunk, kérjük, forduljon közvetlenül adatvédelmi tisztviselőnkhöz (dsb@caimmo.com). Adatainak a toborzó általi kezelésével kapcsolatos információkért forduljon közvetlenül az illetékes toborzóhoz.

A rendelkezésre bocsátott dokumentumokat az online pályázati portálra feltöltjük. Ezen célból a CA Immo a rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli és szükség esetén manuálisan kiegészíti. Ön hozzáférést kap az online pályázati portálhoz, mellyel a pályázati anyagokat és a pályázat részleteit bármikor megtekintheti.

1.5. További információk a pályázókkal való közvetlen kapcsolatfelvételről

Amennyiben proaktív módon és közvetlenül lépünk kapcsolatba Önnel, annak érdekében, hogy felhívjuk figyelmét egy nyitott pozícióra, úgy adatait kezeljük, amint Ön önkéntesen információkat ad meg  a CA Immo számára (például életrajz, motivációs írás stb.). A rendelkezésre bocsátott dokumentumokat ezután feltöltjük online pályázati portálunkra. E célból  a rendelkezésre bocsátott adatokat a CA Immo kezeli és amennyiben szükséges manuálisan kiegészíti. Ön hozzáférést kap az online pályázati portálhoz, mellyel a pályázati anyagokat és a pályázat részleteit bármikor megtekintheti.

1.6. Adatok a myAbility Talent® program keretében

A myAbility Talent® program keretében a speciális igényekkel rendelkező pályázóknak alkalmat biztosítunk egy Job Shadowing Day-en való részvételre, mely után lehetőség van arra, hogy szakmai gyakorlatot teljesítsenek nálunk. A pályázók profiljait a myAbility Social Enterprise GmbH továbbítja részünkre, mely a GDPR értelmében önálló adatkezelő. Ezért kérjük, hogy a myAbility Social Enterprise GmbH általi adatkezelésre vonatkozó további információkért forduljon közvetlenül ehhez a céghez.

1.7. Használati adatok kezelése az online pályázói portálon

Az online pályázói portál használata során az Ön használati adatainak kezelésével kapcsolatban hivatkozunk a weboldal általános adatvédelmi tájékoztatójára és az adott sütikre vonatkozó irányelvre.

2. Jogalapok

A pályázói adatok kezelése a pályázati folyamat végéig a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés b) pontja szerint, a szerződéskötést megelőző viszony alapján történik.

A pályázati folyamat lezárása után az Ön pályázati adatait (1.1 - 1.6. pontok) a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján dokumentálás céljából kezeljük, jogi igények védelme vagy érvényesítése esetére.

A pályázói adatok nyilvántartásba vételének jogalapját az Ön kifejezett beleegyezése képezi a GDPR 6. cikk, 1. bekezdés a) pontja szerint. Ennek alapján Önt további álláslehetőségekről tájékoztathatjuk. Beleegyezését bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Ehhez kérje adatainak törlését a pályázati portálon keresztül vagy a dsb@caimmo.com címre való e-mail küldésével.

3. A tárolás időtartama

A pályázati anyagot a pályázati eljárás ideje alatt tároljuk. A pályázati eljárás után adatait további 6 hónapig őrizzük meg. Ezután adatai törlésre kerülnek, ha nem egyezett bele azok további tárolásába.

Amennyiben Ön kifejezetten kéri az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok és dokumentumok tárolását, és ehhez közvetlenül hozzájárul az online pályázói portálunkon, az adatokat a hozzájárulását követően további egy évig tároljuk. Ezen határidő lejárta előtt legkésőbb két héttel a tárolás további meghosszabbítását kínáljuk fel Önnek. Ezenfelül egyedi esetekben az adatok tovább is tárolhatók, ha az jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

4. Belső címzettek

A CA Immo személyzeti osztályának központosított struktúrája miatt adatait a pályázatot meghirdető vállalat adatfeldolgozójaként mind a CA Immobilien Anlagen AG, mind pedig a CA Immo Deutschland GmbH („HR Group“) cég feldolgozza .

A pályázati eljárás függvényében a személyes adatok adott esetben a CA Immo cégcsoportnál is feldolgozásra  kerülnek (pl. az adott betöltendő pozíciót érintően a lehetséges, vállalatokon átívelő beszámolási vonalak miatt). Itt találja a CA Immo csoport vállalatainak felsorolását. Részletes információk a dsb@caimmo.com címen kérhetők.

5. Külső címzettek

Online jelentkezési portálunkat a New Work SE, Strandkai 1, 20457 Hamburg, Németország (a továbbiakban: „New Work“) biztosítja. A New Work velünk közösen felelős az Ön adatainak kezeléséért. A közös adatkezelői felelősségvállalásról itt található bővebb információ.

A közös adatkezelők a következő adatfeldolgozókat használják a feldolgozási folyamatokhoz:

 • New Work Austria XING Kununu onlyfy GmbH, Schottenring 2-6, 1010 Bécs, Ausztria
 • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg
 • Adobe Systems Software Ireland Ltd, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dublin 24, Írország
 • TalentBait GmbH, Hermannstraße 13, c/o WeWork, 20095 Hamburg, Németország

6. Az Ön jogai

Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

6.1. Jogosultság a beleegyezés visszavonására

Amennyiben adatait az Ön beleegyezése alapján kezeljük, úgy Önnek jogában áll ezen beleegyezését bármikor visszavonni. A visszavonás kézhezvételétől kezdve a jövőben ezen adatokat nem kezeljük tovább. A beleegyezés visszavonása nem érinti azonban a beleegyezés visszavonásáig történt adatkezelés jogszerűségét.

6.2. Tájékoztatáshoz való jog

Kérheti a kezelt adatairól való tájékoztatást is, különös tekintettel a kezelt adatok eredetére és a tárolás időtartamára vonatkozóan, azon címzettekre vonatkozóan, akik számára az adatok átadásra kerülnek vagy kerültek, valamint a kezelés célja és módja tekintetében is. Kérésére másolatot küldünk Önnek a kezelt adatairól.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a 2018. évi adatvédelmi törvény 4. cikkének 6. bekezdése szerint nem adható tájékoztatás, ha az az adatkezelő vagy harmadik felek üzleti vagy üzemi titkait veszélyeztetné.

6.3. Helyesbítéshez való jog

Ha olyan adatokat kezelünk Önről, amelyek helytelenek vagy nem teljesek, úgy kérheti azok javítását és kiegészítését is, akár egy kiegészítő nyilatkozattal is.

6.4. Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok törlését. Adatait töröljük, amennyiben az a GDPR 17. cikk alapján törvényileg lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a törléshez való jog kifejezetten akkor nem áll fenn, ha az adatokat jogi kötelezettségek teljesítése céljából kell kezelnünk vagy ha az adatkezelés jogi igény érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében történik.

6.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben nem egyértelmű, hogy az Ön személyére vonatkozóan kezelt adatok pontatlanok, nem teljesek vagy a feldolgozás jogalapja nem megfelelő, úgy kérheti a személyes adatai felhasználásának korlátozását is.

6.6. Tiltakozáshoz való jog

Még ha a személyes adatai helyesek és teljesek is, és a kezelés megfelelő jogalapon történik, az Ön által indokolt egyedi esetekben Ön tiltakozhat ezen adatok kezelése ellen. Akkor is tiltakozhat a kezelés ellen, ha közvetlen álláshirdetéseket kap tőlünk és ezeket a jövőben már nem szeretné megkapni.

6.7. Adathordozhatósághoz való jog

Ha az Ön részünkre átadott személyes adatait kezeljük, adott feltételek mellett kérheti, hogy az adatokat gépileg olvasható formában átadjuk Önnek. Szintén kérheti, hogy az adatokat egy Ön által választott harmadik fél számára adjuk át, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

6.8. Panasztételhez való jog

Bár cégünk mindent megtesz az Ön adatainak védelme és integritása érdekében, nem zárhatók ki nézeteltérések az adatkezelés módjával kapcsolatban. Ha Ön úgy véli, hogy az adatkezelés ellentétes a GDPR rendelkezéseivel, úgy Önnek lehetősége van az adatvédelmi koordinációs csapatunkkal felvenni a kapcsolatot vagy panasszal is élhet az osztrák adatvédelmi hivatalnál.

7. Kapcsolattartás

Adatvédelmi jogi kérdéseivel, különösen a jogérvényesítéssel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk írásban (levélben vagy e-mailen keresztül)

 • azon CA Immo vállalat címén, melynél pályázott, vagy közvetlenül
 • adatvédelmi megbízottunknál (dsb@caimmo.com).