Adatvédelmi információk: Videókonferenciák rögzítése


A felelősök a klasszikus telefonálás mellett digitális videokonferencia-platformot is biztosítanak a kommunikációhoz. Ez a digitális videokonferencia platform lehetővé teszi az üzenetek felvételét is. Magukat a felvételeket szavazások, bizottsági ülések, projektdokumentációk dokumentálására vagy átiratok készítésére lehet használni. Az alábbiakban további információkat talál erről az adatkezelésről.

A felvétel lebonyolításáért felelős érintett személy elérhetőségeit a Felelősök listája felületen találja (a továbbiakban: „a felelős“). Adatvédelmi biztosunkat a dsb@caimmo.com címen érheti el.
 

A felelős a videokonferencia rögzítésével az alábbi személyes adatokat gyűjti: Fájlnév (megnevezés és a végrehajtás időpontja), az ülés megnevezése, az ülés időpontja, felvétel (hangsáv és ha jogszabály előírja, képfelvétel), „megosztott dokumentumok”.

Az adatokat a szavazások, a bizottsági ülések és a projekt előrehaladásának dokumentálása céljából kezeljük.

A korábban megnevezett személyes adatok kezelésének alapját az Ön beleegyezése képezi, melyet Ön az adott felvétel előtt adott meg. Beleegyezését természetesen bármikor visszavonhatja indoklás megadása nélkül.

A felvételeket alapvetően 180 napig tárolják, majd törlik. Egyedi esetekben hosszabb tárolásra lehet szükség, ha a felvétel a jogsértések nyomon követéséhez, jogi igények érvényesítéséhez vagy gyakorlásához, illetve bizonyítékok védelme vagy megőrzése érdekében szükséges.éséhez vagy gyakorlásához, illetve bizonyítékok védelme vagy megőrzése érdekében szükséges.

A videokonferencia rendszert és a videokonferenciák rögzítésére szolgáló rendszert a CA Immo Deutschland GmbH bocsátja a felelősök rendelkezésére.

Tájékoztatást kérhet az Önnel és az üzleti ügyével kapcsolatosan általunk kezelt adatok eredetéről és kategóriáiról, a tárolási időtartamról, a címzettekről, akikkel személyes adatait közlik vagy közölték, ezen adatkezelés céljáról és típusáról. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatvédelmi törvény (DSG) 4. és 6. §-ai szerint nem adunk olyan tájékoztatásokat, melyek üzleti vagy üzemi titkokat sértenének meg a felelős vagy harmadik felek vonatkozásában.

Ha az Ön személyes adatait dolgozzuk fel, melyek helytelenek vagy nem teljesek, úgy azok javítását és kiegészítését is kérheti. Kérheti a jogellenesen kezelt adatok törlését is. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ez csak a hibás, hiányos vagy jogellenesen kezelt adatokra vonatkozik. Ha nem egyértelmű, hogy az Önről kezelt adatok helytelenek vagy hiányosak, vagy azokat jogellenesen kezelik, kérheti adatai kezelésének korlátozását a kérdés végleges tisztázásáig. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a jogok kiegészítik egymást, így Ön csak az adatai helyesbítését, kiegészítését, illetve azok törlését kérheti.

Ha személyes adatai helyesek és teljesek is és a feldolgozás megfelelő jogalapon történik is, az adatok feldolgozásával szemben az Ön által megadott egyedi esetekben fellebbezéssel is élhet.

Ha bármilyen kérdése van, vagy élni kíván bármely jogával, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel a dsb@caimmo.com címen. Cégünk folyamatosan azon fáradozik, hogy megőrizzük az adatok védelmét és integritását. Mégsem kerülhetők el nézeteltérések az adatfeldolgozás módjával kapcsolatban. Ha úgy véli, hogy adatait nem engedélyezett módon használjuk fel, lehetősége van adatvédelmi biztosunk megkeresése mellett panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál.