Adatvédelmi információk az álláspályázati eljárásokhoz


A CA Immo vállalat, melynél Ön állásra pályázik, (a továbbiakban „CA Immo“ vagy  „mi“) a pályázati eljárás keretében az Ön személyes adatait is feldolgozza. Ezen adatvédelmi nyilatkozattal az adatfeldolgozás részleteiről adunk tájékoztatást.

Ha jelen adatvédelmi nyilatkozat nem nyilatkozik eltérően, úgy cégünk (vagy megbízott adatkezelőink) az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől szerzi be, nem pedig harmadik felektől.

Adatainak fontossága ismert számunkra, ezért azokat alapvetően nem továbbítjuk harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek számára. Egyes esetekben mégis szükséges az adatok harmadik országokba való eljuttatása. Erről jelen adatvédelmi nyilatkozat külön kitér és tájékoztatja Önt arról, hogy milyen lépéseket tettünk annak érdekében, hogy az adatok szükséges védettsége biztosított legyen. Az adatait nem használjuk automatizált döntéshozatali eljárásokhoz vagy ún. profilinghoz.
 

1. Az adatfeldolgozás terjedelme és célja

A CA Immo a személyes adatokat a pályázati eljárások elvégzése céljából dolgozza fel.

Ezen adatokat a CA Immo különböző pályázati eljárások keretében dolgozza fel.

 • A CA Immo Prescreen International GmbH által rendelkezésre bocsátott online pályázati portálját használja (mely elérhető itt: https://caimmo.jobbase.io/ vagy a CA Immo weboldalán keresztül elérhető Prescreen beágyazott alkalmazáson keresztül).
 • A CA Immo céggel más módon is felveheti a kapcsolatot, például a pályázati anyagok e-mailen és/vagy postán keresztüli megküldésével.
 • A CA Immo fejvadász céget bízik meg és az Ön adatait ezen fejvadász cégtől kapja meg.
 • A CA Immo assessment centerén vesz részt.
 • Közvetlenül a CA Immo munkatársai szólítják meg Önt vagy
 • A myAbility Talent® program keretében kerül közvetítésre cégünkhöz.


1.1. Az adatfeldolgozás terjedelme és célja

Az ismertetett pályázati eljárás keretében a következő adatok kérhetők be annak érdekében, hogy a pályázatot megvizsgáljuk az Ön által megcélzott állásra való alkalmasság tekintetében.

 • Pályázói törzsadatok (mint pl. keresztnév, vezetéknév, megszólítás, e-mail cím, telefonszám, cím, születési dátum, állampolgárság)
 • Képzettségi adatok (kísérőlevél, motivációs levél, életrajz, eddigi tevékenységek, szakképzettségek és kompetenciák, pl. projektlisták, bizonyítványok stb. formájában).
 • Általános pályázati kérdések (pl. bérezési igény, felmondási határidő stb.)
 • Önkéntes adatok, pl. pályázati fénykép, egyéb információk, melyek a pályázatban önkéntesen adhatók meg vagy tölthetők fel.
 • Az adott kiírástól függő további kérdések (pl. jogosítvány megléte).
 • Kommunikáció Ön és a CA Immo között, valamint kommentárok és értékelések, melyeket Ön a pályázati folyamat során adott meg.
 • Adott esetben az esettanulmányok vagy más tesztelési eljárások (pl. Excel tesztek) eredményei.
 • További adatok/adatkategóriák, pl. nyilvánosan elérhető, szakmai adatok, pl. profil a szakmai közösségi médiafelületeken, így a XING-en vagy a LinkedIn felületén.

Ön nem köteles megadni a CA Immo számára a személyes adatait. Ha a kért adatokat nem adja át, úgy előfordulhat, hogy a CA Immo nem tudja majd elbírálni vagy feldolgozni az Ön pályázatát. 
 

1.2. Az e-mailen és/vagy postán keresztül eljuttatott pályázatokra vonatkozó további információk.

Amennyiben Ön e-mailen és/vagy postai úton juttatja el számunkra a pályázatát, az eljuttatott dokumentumokat digitális formában importáljuk az online pályázati portálunkra. ehhez az 1.1. pontban megadott adatokat dolgozzuk fel. Adott esetben a CA Immo kézileg kiegészíti az információkat, melyeket Ön a pályázati folyamat során kiegészítően ad meg. Ön elérést kap a pályázati portálhoz, mellyel a pályázati anyagokat és a pályázat részleteit bármikor megtekintheti.
 

1.3. További adatok a CA Immo pályázati portálján keresztül leadott pályázatok esetében

Lehetőség van arra is, hogy az adatait közvetlenül a XING-profiljából importáljuk. A XING-profilból származó adatokat úgy tudjuk rögzíteni, hogy a CA Immo számára egy erre szolgáló interfész áll rendelkezésre. Ennek jogalapja jogos érdekünk az Ön által kifejezetten kért szolgáltatás nyújtására (vö. GDPR 6. cikkely, 1. bek. f pont). A Xing számára nem kerülnek adatok átadásra és a Xing felületéről automatizáltan nem történik importálás sem, ha Ön ezt nem kérte külön a rendelkezésre bocsátott linken keresztül.
 

1.4. Adatok fejvadász cég részvétele esetén

Egyes kiválasztott, betöltendő pozíciókhoz fejvadász cégeket bízunk meg megfelelő pályázók keresésére. A fejvadászok ezen megbízás keretében alkalmas pályázói profilokat juttatnak el számunkra. A CA Immo egy további lépésben pályázati beszélgetéseket folytat a kiválasztott pályázókkal a végső döntés meghozatala érdekében. A fejvadászok az általunk választott keresési folyamatok során a GDPR szerinti adatfelelősként lépnek fel. A pályázati eljárás függvényében különböző fejvadász cégekkel működünk együtt. Arra vonatkozóan, hogy az Ön esetében mely fejvadászokkal működünk együtt, valamint arról, hogy a fejvadászok hogyan kezelik az Ön adatait, az adatvédelmi megbízottunk (dsb@caimmo.com) adhat további tájékoztatást.

A rendelkezésre bocsátott dokumentumokat az online pályázati portálról importáljuk. Ehhez a rendelkezésre bocsátott adatok feldolgozásra kerülnek és ezeket a CA Immo adott esetben kézileg egészíti ki. Ezen pályázati portálhoz Ön is elérést kap, mellyel megtekintheti a pályázati anyagait és a pályázatának részleteit is.
 

1.5. További információka pályázókkal való közvetlen kapcsolatfelvételről

Amennyiben Önnel proaktív módon és közvetlenül lépünk kapcsolatba, hogy felhívjuk a figyelmét a nyitott pozíciókra, az adatai feldolgozásra kerülnek, amint Ön önkéntesen információkat ad át a CA Immo számára (például életrajz, motivációs írás stb.). A rendelkezésre bocsátott dokumentumokat ezután az online pályázati portálról importáljuk. Ehhez a rendelkezésre bocsátott adatok feldolgozásra kerülnek és ezeket a CA Immo adott esetben kézileg egészíti ki. Ezen pályázati portálhoz Ön is elérést kap, mellyel megtekintheti a pályázati anyagait és a pályázatának részleteit is.


1.6. Adatok a myAbility Talent® program keretében

A myAbility Talent® program keretében a speciális igényekkel rendelkező pályázóknak Job Shadowing Day lehetőségét adjuk, mely után lehetőség van arra, hogy szakmai gyakorlatot teljesítsenek nálunk. A pályázóik profiljai a myAbility Social Enterprise GmbH számára kerülnek átadásra, mely a GSPR értelmében önálló felelős. A myAbility Social Enterprise GmbH általi adatfeldolgozásra vonatkozóan további információkért közvetlenül ettől a cégtől kaphat.
 

2. Jogi alapok

A pályázói adatok feldolgozása a pályázati folyamat végéig a GDPR 6. cikkely, 1. bekezdés b pontja szinti történik a szerződéskötés megelőző viszony tekintetében.

A pályázati folyamat lezárta után a pályázati adatok feldolgozása (1.1 - 1.6. pontok) a GDPR 6. cikkely, 1. bekezdés, f pontja szerinti jogos érdekünk alapján történik. Ennek értelmében az esetet dokumentálni kell a jogi igényeink védelme vagy érvényesítése értelmében.

A pályázói anyagok bizonyítékként tartásának jogi alapját az Ön kifejezett beleegyezése képzi a GDPR 6. cikkely, 1. bekezdés a pontja alapján. Ennek eredményeként Önt további álláslehetőségekről informálhatjuk. Beleegyezését bármikor visszavonhatja indoklás nélkül. Ehhez kérje adatainak törlését a pályázati portálon keresztül vagy a dsb@caimmo.com címre való e-mail küldésével.
 

3. A tárolás időtartama

A pályázati anyagit a pályázati eljárás ideje alatt tároljuk. A pályázati eljárás után adatait további 6 hónapon át őrizzük meg. Ezután ezek törlésre kerülnek, ha nem egyezett bele az adatok további megtartásába.

Ha Ön külön kéri az átadott dokumentumok megtartását, akkor adatait a beleegyezéstől számított egy éven át őrizzük meg. Ezen határidő lejárta előtt legkésőbb két héttel a megőrzés további meghosszabbítását kínáljuk fel Önnek. Ezenfelül egyedi esetekben az adatok tovább is tárolhatók, ha aaz jogigények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.
 

4. Belső címzettek

A CA Immo személyzeti osztályának struktúrája okán az adatai mind a CA Immobilien Anlagen AG, mind a CA Immo Deutschland GmbH („HR Group“) cégeként feldolgozásra kerülnek. A cégek a pályázatot kiíró vállalat megbízási feldolgozói.

A pályázati eljárás függvényében adott esetben a következő adatok is feldolgozásra kerülnek a CA Immo cégcsoportnál (pl. potenciális, vállalatokon átívelő beszámolási vonalak esetén a betöltendő állás tekintetében). Itt találja a CA Immo csoport konszernvállalatainak felsorolását. Részletes információk a dsb@caimmo.com címen kérhetők le.
 

5. Külső címzettek

Az online pályázói portált a Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Bécs, Ausztria (Prescreen) biztosítja. A Prescreen az adatokat a mi megbízásunkból dolgozza fel, ezért adatfeldolgozói minőségben tevékenys. A Prescreen ennek során a következő további megbízási feldolgozót használja:

 • Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Németország (az e-recruiting megoldás hosztja)
 • JoinVision E-Services GmbH, Prinz-Eugen-Straße 70, 1040 Bécs, Ausztria (CV-parsing szoftver)
 • Aon Assessment GmbH, Großer Burstah 18-32, 20457 Hamburg, Németország  (Online assessment szoftver)


6. Az Ön jogai

Ön érintettként a következő jogosultságokkal rendelkezik a személyes adatainak feldolgozása tekintetében:

6.1. Jogosultság a beleegyezés visszavonására

Amennyiben adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel, úgy Önnek jogában áll ezen beleegyezést bármikor visszavonni. A visszavonás beérkezésétől számítva megszűnik az adatfeldolgozás. A beleegyezés visszavonása nem érinti azonban a beleegyezés visszavonásáig történt adatfeldolgozás jogszerűségét.
 

6.2. Tájékoztatási jog

Kérheti a feldolgozott adatiról való tájékoztatást is, különös tekintettel a feldolgozott adatok eredetére és a mentés időtartamára vonatkozóan, a címzettekre vonatkozóan, akik számára az adatok átadásra kerülnek vagy kerültek, valamint a feldolgozás célja és módja tekintetében is. Kérésére másolatot küldünk Önnek az Ön feldolgozott adatairól.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2018-as DSG 4. és 6. §-ai szerint nem adunk olyan tájékoztatásokat, melyek üzleti vagy üzemi titkokat sértenének meg a felelős vagy harmadik felek vonatkozásában.
 

6.3. Javítás joga

Ha az Ön személyes adatait dolgozzuk fel, melyek helytelenek vagy nem teljesek, úgy azok javítását és kiegészítését is kérheti, akár egy kiegészítő nyilatkozattal is.
 

6.4. Törlésre való jog

Joga van arra és kérheti tőlünk, hogy az Ön személyes adatait töröljük. Az adatait szívesen töröljük, amennyiben az törvényileg lehetséges (GDPR 17. cikkely).

Felhívjuk a figyelmét, hogy kifejezetten nem áll fenn a törlés lehetősége akkor, ha az adatokat jogi kötelezettségek teljesítése céljából kell feldolgoznunk vagy ha az adatfeldolgozás jogérvényesítés, joggyakorlás vagy jogaink védelme érdekében történik.
 

6.5. Jog a feldolgozás korlátozására

Ha nem világos, hogy az Ön személyére vonatkozóan feldolgozott adatok nem teljesek vagy a feldolgozás jogalapja nem megfelelő, úgy kérheti a személyes adatai feldolgozásának korlátozását is.
 

6.6. Fellebbezési jog

Ha személyes adatai helyesek és teljesek is és a feldolgozás megfelelő jogalapon történik is, az adatok feldolgozásával szemben az Ön által megadott egyedi esetekben fellebbezéssel is élhet. Akkor is ellentmondhat a feldolgozásnak, ha közvetlen reklámokat kap tőlünk és ezeket a jövőben már nem szeretné megkapni.
 

6.7. Jog az adatok átjátszhatóságára

Ha az Ön személyes adatait dolgozzuk fel, melyeket átadott számunkra, adott feltételek mellett kérheti, hogy az adatokat gépileg olvasható formában adjuk át Önnek. Arra is kérhet, hogy az adatokat egy Ön által megbízott harmadik fél számára adjuk át, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
 

6.8. Panasz joga

Cégünk folyamatosan azon fáradozik, hogy megőrizzük az adatok védelmét és integritását. Mégsem kerülhetők el nézeteltérések az adatfeldolgozás módjával kapcsolatban. Ha Ön úgy látja, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseivel ellentétes, úgy Önnek lehetősége van az adatvédelmi koordinációs csapatunkkal felvenni a kapcsolatot vagy panasszal is élhet az osztrák adatvédelmi hivatalnál.


7. Kapcsolattartás

Adatvédelmi jogi kérdéseivel, különösen a jogérvényesítéssel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk írásban (levélben vagy e-mailen keresztül)

 • azon CA Immo vállalat címén, melynél pályázott, vagy közvetlenül
 • adatvédelmi megbízottunkhoz (dsb@caimmo.com).